سیستم‌های مایکروسافت

سایت «سیستم‌های مایکروسافت»، هدیه‌هایی را برای اعضای خود در نظر گرفته است:

  • راهنمای مصور فارسی نصب و پیکربندی شیرپوینت سرور ۲۰۱۳
  • راهنمای مصور فارسی نصب و پیکربندی پراجکت سرور ۲۰۱۳

برای دریافت هدیه‌ها در ایمیل خود، لطفا فرم موجود در صفحه «تماس با ما» را تکمیل کنید.